“هنر سیر و سفر”

اگر کتاب‌های “آلن دوباتن” را خوانده باشید با لحن و نحوه روایت این نویسنده آشنا هستید. شیوه توصیف آلن دوباتن به‌گونه‌ای است که گویی دوستی در کنارت نشسته است و درباره موضوعی با آب‌وتاب و شرح دقیق جزئیات صحبت می‌کند، درحالی‌که فنجان چایی‌ات از فرط جذابیت موضوع سرد شده است و تو متوجه گذر زمان […]

اسکرول