یادگیری زبان به عنوان ابزاری برای ارتباط

Language isn’t an art to be mastered; it’s just a tool to use to get a result. زبان خارجی مثل هنر نیست که بخواهیم در آن به درجه استادی برسیم بلکه تنها یک ابزار است که از آن استفاده می‌کنیم تا به نتیجه­ای که می‌خواهیم برسیم. چقدر با این جمله موافقید؟ این جمله مفهوم اصلی […]

یادگیری سریع یا چگونه هر چیزی را در 20 ساعت یاد بگیریم؟

وقتی صحبت از یادگیری می‌شود احتمالا یکی از اولین مواردی که با آن مواجه می شویم، قانون 10 هزار ساعت ملکوم گلدول است اما کدام یک از ما میتوانیم 10 هزار ساعت را به یادگیری موضوعی اختصاص  دهیم و تازه بعدش بگوییم که آن موضوع را یاد گرفته ایم؟ یک ویدیو معروف تد هست با […]

اسکرول